Stacker กึ่งไฟฟ้า (สั่งทำพิเศษ)

Semi Electric Stacker (Modify)

– ทำแผงกั้นสินค้าบนแผงงา ขนาด 300 mm. ยาว 730 mm.
– ติดฟลอร์ล็อคประคองรถ 1 ชุด
– ใส่น็อตเสริมงานด้านหลัง
– ใส่น็อตล็อกกล่องฝาครอบ
– เปลี่ยนเป็นล้อไนล่อนทั้งคัน