Stacker กึ่งไฟฟ้า (สั่งทำพิเศษ)

฿

Semi Electric Stacker (Modify)

  • ทำแผงกั้นขนาด 300×730 มม. ป้องกันวัตถุหล่น
  • ติดฟลอร์ล็อกประคองรถ 1 ชุด ช่วยป้องกันรถลื่นไถล
  • ใส่น็อตเสริมงานด้านหลัง
  • ใส่น็อตล็อกกล่องฝาครอบ
  • เปลี่ยนเป็นล้อไนล่อนทั้งคัน เพื่อให้สามารถใช้กับพื้นปูนได้