[Modified] Double Scissor Table 2X Roller Platform

฿

โต๊ะยกสูงไฟฟ้า ขากรรไกร 2 ชั้น I เพิ่มล้อ+เสริมฐานรอง

  • รับน้ำหนัก 1,000 kg
  • ยกสูงสุด 1,780 mm ยกต่ำสุด 360 mm
  • ขนาดแพลตฟอร์ม 820×1,300 mm
  • รีโมทคอนโทรล พร้อมปุ่มขึ้น-ลงและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • มีแถบอลูมิเนียม เมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวางใต้โต๊ะ โต๊ะจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย
  • เสริมฐานรองด้านล่าง X Lift และเพิ่มล้อ PU ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกมากยิ่งขึ้น
  • เหมาะสำหรับยกชิ้นงานหนักขึ้นเพื่อปรับแต่ง ซ่อมบำรุง หรือยกเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูง เช่น บนชั้นสต็อก บนรถบรรทุก