[Modified] Electric Lift Table 1X | ขยายหน้าโต๊ะ

฿

โต๊ะยกไฟฟ้าขากรรไกร 1 ชั้น เพิ่มความกว้างหน้าโต๊ะ

  • รับน้ำหนัก 1,000 kg
  • ยกสูงสุด 990 mm ยกต่ำสุด 205 mm
  • X-Lift แบบยึดอยู่กับที่ สามารถวางบนพื้นและวางในหลุมได้
  • มีแถบอลูมิเนียม เมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวางใต้โต๊ะ โต๊ะจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย
  • รีโมทคอนโทรล พร้อมปุ่มขึ้น-ลงและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • เพิ่มความกว้างหน้าโต๊ะเป็น 1,300×1,300 mm (จากปกติ 820×1,300 mm) เพื่อให้เหมาะสมกับชื้นงาน
  • เหมาะสำหรับยกเคลื่อนย้ายชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงหรือยกขึ้นเพื่อซ่อมแซม