X Lift (Modified) สั่งผลิตพิเศษ เพิ่มรั้วกันตก

฿

X Lift สั่งผลิตพิเศษ เพิ่มรั้วกันตก

  • รับน้ำหนัก 1000 กก.
  • ยกสูง 990 – 1400 มม.
  • ยกต่ำ 205 – 350 มม.
  • ติดตั้งรั้วกันตก ขนาด 1.7×1 เมตร
  • ประตูเปิด-ปิด เพิ่มกลอน ความสูง 1 เมตร
  • มีรีโมทคอนโทรล เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
  • ออกแบบและผลิต เพิ่มฟังก์ชั่นตามความต้องการของลูกค้า