รถกระเช้าไฟฟ้า

700,000 ฿750,000 ฿

Scissor lift (Electric motor drive)

Model : JCPT Series
Capacity : 450 / 320 kg

ล้างค่า