[MODIFIED] X-LIFT TABLE 1X I ต่อขาเพิ่ม ผลิตหน้าโต๊ะใหม่

฿

โต๊ะยกไฟฟ้าขากรรไกร 1 ชั้น | เพิ่มความสูงขาฐานรอง+ปรับความกว้างหน้าโต๊ะ

  • รับน้ำหนัก 1,000 kg
  • ยกสูงสุด 990 mm ยกต่ำสุด 205 mm
  • มีแถบอลูมิเนียม เมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวางใต้โต๊ะ โต๊ะจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย
  • รีโมทคอนโทรล พร้อมปุ่มขึ้น-ลงและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • ปรับเปลี่ยนความกว้างหน้าโต๊ะเป็น 1,300×1,300 mm ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน (จากปกติ 820×1,300 mm)
  • ต่อขาฐานรองเพิ่มความสูงจากพื้น 230 mm
  • เหมาะสำหรับยกเคลื่อนย้ายชิ้นงานหนักขึ้นที่สูงหรือยกขึ้นเพื่อซ่อมแซม