[Modified] Electric Lift Table 1X Caster PU

฿

โต๊ะยกไฟฟ้า 1 ชั้น รุ่น HW 2003 I เพิ่มล้อ PU

  • รับน้ำหนัก 2,000 kg
  • ยกสูงสุด 1,300 mm ยกต่ำสุด 230 mm
  • ขนาดแพลตฟอร์ม 850×1,700 mm
  • รีโมทคอนโทรล พร้อมปุ่มขึ้น-ลงและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • มีแถบอลูมิเนียม เมื่อสัมผัสสิ่งกีดขวางใต้โต๊ะ โต๊ะจะหยุดลงเพื่อความปลอดภัย
  • เพิ่มล้อ PU รอบด้าน ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกยิ่งขึ้น
  • เหมาะสำหรับยกชิ้นงานหนักขึ้นที่สูง หรือยกชิ้นงานขึ้นเพื่อปรับแต่ง ซ่อมบำรุง