แฮนด์ลิฟท์โหลดต่ำ 2 ตัน รุ่น HPL20L

18,000 ฿

Low Profile Pallet Truck – HPL20L

  • รถลากพาเลทงาต่ำพิเศษ
  • ยกสูงสูงสุด 170 มม. / ยกต่ำสุด 55 มม.
  • รับน้ำหนักสูงสุด 2 ตัน
  • เหมาะสำหรับพาเลทที่มีช่องสอดงาต่ำกว่าแบบมาตรฐาน หรือพาเลทแบบปิด