Low Profile Electric Lift Table รุ่น HY Series

100,000 ฿320,000 ฿

โต๊ะยกปรับระดับ ต่ำพิเศษ รุ่น HY Series

  • รับน้ำหนัก 1 ตัน / 1.5 ตัน / 2 ตัน
  • ยกต่ำสุด 85 – 105 มม. / ยกสูงสุด 860 – 870 มม.
  • เวลาในการยกขึ้น-ลง 25 – 30 วินาที
  • กล่องควบคุม 24V พร้อมปุ่มขึ้น-ลงและปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • อุปกรณ์และชุดควบคุมไฟฟ้าอยู่ด้านนอก
  • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการโหลดต่ำเป็นพิเศษ
  • สามารถปรับระดับแพลตฟอร์มต่ำได้ โดยไม่ต้องปรับพื้นก่อนติดตั้ง