โต๊ะยกแบบขากรรไกร

90,000 ฿140,000 ฿

Electric Lift Table

Model : HW Series
Capacity : 1000 / 2000 / 4000 kg

ล้างค่า