Skid Lifter With Platform PL Series

รถยกสูง แบบมีแพลตฟอร์ม รุ่น PL

  • ผสานระหว่างรถเข็นโต๊ะยกสูงกับรถลากพาเลท
  • ยกสูงสูงสุด 833 มม. รับน้ำหนัก 500 – 1000 กก.
  • สามารถยกวัตถุไปพร้อมกับเคลื่อนย้ายได้
  • ใช้ยกขนย้ายลำเลียงสินค้าในโกดังไปยังจุดต่าง ๆ
  • ใช้ยกขนย้ายวัตถุขึ้นที่สูง เช่น ท้ายรถ, ชั้นสต็อกสินค้า
  • ตัวรถเชื่อมต่อระหว่างงา ขากรรไกร ฐานล้อ จึงรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง