มินิสแตคเกอร์มีแพลตฟอร์ม

17,000 ฿21,000 ฿

Fork Type Stacker With Platform

Model : PJ Series
Capacity : 200-400 kg

ล้างค่า